Vanaf 2011 is de leeftijdsgrens voor vergoeding uit de basisverzekering verlaagd tot 18 jaar. Orthodontie valt hier buiten en dient aanvullend te worden verzekerd.

Volledige gebitsprotheses (op implantaten) worden (nog) vanuit de basisverzekering vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage naast het eventuele eigen risico.

Voor alle andere tandheelkundige behandelingen kunt u zich aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar.